Յուղաբ

Յուղաբ Անվան Նշանակությունը

Յուղաբ – հայկ. Յուղաբեր անվան կրճատ ձեվն է, որ տարածված է իբրեվ ինքնուրույն անուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *