Յորդած ջուրէ մը անցնիլ

– Փորձանքէ ազատելու նշան է,երբեմն փորձանքի մէջ իյնալ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *