Մ

Մեղավորին մահը գէշ է եվ դուն միշտ մահը կը հետապնդես, ամէն բարի բան մտքէդ վանած ՝ յիմար գործերով արեվուդ մայրամուտին կը դիմես:Մտադրած խորհուրդը շատ վտանգավոր է, շուտով հեռացուր քեզմէ եվ միմիայն արդարութիվնը քեզ առաջնորդ ընտրելով գործէ խղճմտորէն,եթե չես ուզեր սաստկացնել դժբախտութիվնդ,որ մահու չափ մեծ պիտի ըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *