Մացակ անվան նշանակությունը


ՄԱՑԱԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մացակ – հայկական Մնացական անվան կրճատ ձեվն է: Գործածական է իբրեվ ինքնուրույն անուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *