Մարգարիտ

Մարգարիտ Անվան Նշանակությունը

Մարգարիտ – հայկ. մարգարիտ բառից, իբրեվ իգական անձնանուն գործածական է շատ ժողովուրդների մոտ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *