Մանրուք դրամ գտնել կամ համրել

– Փոքր կորուստի կամ թեթեվ անհանգստութեան նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *