Ղ

Ղազարոս յարութիվն առնելէ վերջ չի խնդաց,իսկ դուն,ով անզգաստ,այդչափ նեղութենէ վերջ չդադրեցար խնդալէ եվ մնացիր միշտ անպաշար:Արդ՝ սթափելու եվ մտածելու ժամանակ է ապագայ կեանքիդ վրայ,որ շատ մութ եվ տարակուսելի է.փութա եվ ուղղէ վարք ու բարքդ,ապա թէ ոչ չարաչար պիտի զղջաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *