Հմայիլ

Հմայիլ Անվան Նշանակութոյւնը

Հմայիլ – հայկ. նշանակում է <հմայքի արժանի>:(Նախկինում կային Համայիլ կոչվող աղոթքի գալարափաթեթներ, որոնք փոխարինում էին գրքին):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *