Հերիք

Հերիք Անվան Նշանակությունը

Հերիք – հայկ. հերիք բառից, որ նշանակում է <բավական է>:

(Այս անունը հաճախ ծնողները դնում են դնում են բազմաթիվ աղջիկներ ունենալուց հետո, քանզի փափագում են տղաներ ունենալ):

Leave a Reply

Your email address will not be published.