Հավանութեուն տալ խնդրոյ մը

– Նախանձողներու եվ կեղծավորներու դավ,պիտի մերժուիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *