erazahan handipum barekami het

Երազահան Հանդիպում Սափրիչի Հետ

Երազահան Հանդիպում Սափրիչի Հետ

Երազում սափրիչի հանդիպել նշանակում է – Խաբեբայութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *