Կ

Կռունկին պես կողկողագին կողբասկարողութեանդ կորուստը, զոր թշնամիներդ կողոպտեցին,ամէն բանի կարոտ ըրին քեզ եվ դուն ,տկար արարած ,ակամայ համակերպեցար:Բայց այժմ ,ժամանակը հասած է,որ կարողանաս ստանալ բոլոր կորսնցուցածդ,առատանալ եվ ճոխանալ,մի մոռայ սակայն ,որ կան շատ հարսատահարեալ խեղճեր,որոնց պարտիս օգնել:Վիճակդ լավ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *