Կշիռ

Խորհուրդիդի մասին մի վախնար,պիտի ուրախանաս որքան որ պէտք է քեզի,բայց խորհածդ ամէն մարդու մի յայտներ,որովհետեվ քու վիճակդ կշիռն է որ ամէն բան պիտի յաջողեցնէ քեզի:Նախանձողներէ զգոյշ եղիր եվ ամէն ժամ աղորէ ըրէ որպեսզի ամէն չարիք քեզմէ հեռանան եվ հոգերէ ազատիս:Եթէ ճանապարհ երթաս՝ բարիով գաս եվ եթէ վաճառք առնես ՝ շահիս:

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *