Կիմա

Կիմա Անվան Նշանակությունը

Կիմա – ռուս. Կիմ արական անձնանվան իգականն է, նշանակում է <Երիտասարդության կոմունիստական ինտերնացիոնալ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.