erazahan caxkax car

Երազահան Ծաղկած Ծառ

Երազահան Ծաղկած Ծառ

Երազում նոր ծաղկած ծառ տեսնել նշանակում է – Գործդ սքանչելի ապագայ ունի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *