Թ

Թեվավոր թռչուն եղար եվ շատ թափառեցար,բայց առանց հեռատեսութեան եվ լուրջ խորհուրդի,անհաստատ ճիվղերու վրայ թառեցար,անել ճամբարներու մէջ մտար,միամիտ գտնուեցար եվ շատ վնասեցիր:
Արդ,այլեվս բավ սեպելով դժբախտ անցյալդ, այսուհետեվ զգուշացիր,արթուն կեցիր,աշխատէ հեռատեսութեամբ, եվ ամէն գործ ու ձեռնարկ պիտի յաջողի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *