erazahan trtur

Երազահան Թրթուռներ Մեծ Քանակությամբ

Երազահան Թրթուռներ Մեծ Քանակությամբ

Երազում մեծ քանակությամբ թրթուռներ տեսնել նշանակում է – Առատ հունձք, հասարակաց բարօրութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *