Թխագույնի նշանակությունը երազներում

Թխագույն ՝ կսկիծ, ցավ եվ տրտմութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.