Թանկագին

Թանկագին – հայկ. թանկ եվ գին բառերից՝ <անգին>,<նվիրական>,<հույժ սիրելի> նշանակությամբ:Համապատասխանում է Անգին անվան:

Leave a Reply

Your email address will not be published.