Է

Խեղճ արարած,ինչու կը տրտմիս եվ կը տառապիս, երբ դու ինքդ վիճակիդ դժբախտութեան պատճառ կըլլաս ամէն օր:Կը ծուլանաս եվ չես աշխատիր,չարիք կը մտածես եվ ուղիղ ճամբուն չես հետեվիր, կը ստես, կը խաբես, եվ կը զրպարտես, կը ողբաս բայց չես զղջար:Փութա դառնալ չար գործերէդ, որպէսզի գտնես հանգիստ եվ բարի վիճակ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *