Erazahan Lezu

Երազահան Օտար Լեզու

Երազահան Օտար Լեզու

Երազում օտար լեզու տեսնել նշանակում է – Խաբելու փափաք ունիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *