երազահան Օձիք Կապել

Երազահան Օձիք Կապել

Երազահան Օձիք Կապել

Օձիք կապել երազում նշանակում է – Ամուրիի համար ամուսնութիվն:

Իսկ ամուսնացեալի  մը համար նեղութեան նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.