erazahan pix brnel

Երազահան Փիղ Բռնել: Erazahan Pix Brnel

Երազահան Փիղ Բռնել

Երազահան փիղ բռնել նշանակում է – Բոլոր գործերդ պիտի յաջողին եվ շահիս կամ վնասես ՝ կը նշանակէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *