Erazahan Vaxenal

Երազահան Վախենալ: Erazahan Vaxenal

Երազահան Վախենալ

Երազում վախենալ նշանակում է – Երազի մեջ նշան է հավատքի եվ յոյսի զորութեան:

Ժամանակակից Երազահան Վախենալ

Երազում վախենալն անհանգստության, ապրումների, գործերում խոչընդոտների նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *