Erazahan Vagon

Երազահան Վագոն: Erazahan Vagon

Երազահան Վագոն

Երազում վագոն տեսնել նշանակում է – Լավապես վարձատրուելիք աշխատանք է:

Ժամանակակից Երազահան Վագոն

Երազում վագոն տեսնելը նշանակում է, որ պետք է շտապեք, որպեսզի ձեր գործերն առաջ ընթանան։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *