erazahan sev petur

Երազահան Սև Փետուր: Erazahan Sev Petur

Երազահան Սև Փետուր

Երազում սև փետուր տեսնել նշանակում է – Կորուստ, արգելք:

Ժամանակակից Երազահան Սև Փետուր

Սև գույնի փետուրը վատ լուր ստանալու նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *