երազահան ստնտու

Երազահան Ստնտու Լինել

Երազահան Ստնտու Լինել

Ստնտու լինել երազում – Ուրիշները իր իշխանութեան տակ առնել կը նշանակէ:

Ստնտու – Կաթ տվող, իր կաթով կերակրող, ծիծ տվող:

Leave a Reply

Your email address will not be published.