Erazahan Sunk

Երազահան Սունկ: Erazahan Sunk

Երազահան Սունկ

Երազում սունկ տեսնել նշանակում է – Տկար յոյսի նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Սունկ

Երազում ոչ թունավոր սունկ տեսնելը մեծ սիրո կամ բարեկեցության նշան է։

Երազում թունավոր սունկ տեսնել կամ հավաքելը կանխատեսում է անհաջողություններ։

Leave a Reply

Your email address will not be published.