Erazahan Sexan

Երազահան Սեղան: Erazahan Sexan

Երազահան Սեղան

Երազում սեղան տեսնել նշանակում է – Ուրիշներու կարոտ պիտի ըլլաս:

Ժամանակակից Երազահան Սեղան

Երազում սեղան տեսնելն ընտանիքի, տան, պաշտոնի կայունության նշան է։

Դատարկ սեղանը վեճի նշան է։

Որքան ամուր և թանկ լինի սեղանը, այնքան բարեկեցիկ կլինի ձեր կյանքը։

Leave a Reply

Your email address will not be published.