erazahan astijan

Երազահան Սանդուղք: Erazahan Sanduxq

Երազահան Սանդուղք

Երազում սանդուղք տեսնել ըստ Erazahan.info -ի նշանակում է – Անմխիթար վիճակ:

Ժամանակաից Երազահան Սանդուղք

Շատ արագորեն կյանքիդ մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի կատարվեն, շնորհազրկվես պիտի, հանվես պաշտոնից, զրկվես բարեկամներից: Բայց շուտով կպարզվի, որ զրպարտել են քեզ, անհիմն են քեզ վերագրվող մեղքերը: Նորից պիտի բարձրանաս, և շատ նորից դռներ պիտի բացվեն քո առաջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.