Erazahan Jur Xmel

Երազահան Ջուր Խմել: Erazahan Jur Xmel

Երազահան Ջուր Խմել

Երազում ջուր խմել նշանակում է – Կեղծ բարորութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.