երազահան պատնեշ

Երազահան Պատնեշ: Erazahan Patnesh

Երազահան Պատնեշ

Երազում պատնեշ տեսնել նշանակում է  – Ապարդիվն աշխատանք:

Պատնեշ – Բավականին բարձր ու երկար հողաթումբ, որ սարքվում է պաշտպանական կամ այլ նպատակներով: Բերդի արտաքին պատնեշ:
2. Ջրի ընթացքը արգելելու՝ ափերից դուրս գալու՝ առաջն առնելու ևն ամուր կառույց, ամբարտակ:
3. (փոխաբերական) Որևէ բանի արգելք հանդիսացող հանգամանք, արգելք, խոչընդոտ: Մեզ բաժանում Էր լեզվական պատնեշը (Ժ. Պիկար):

Leave a Reply

Your email address will not be published.