Erazahan Shrjazgest

Երազահան Շրջազգեստ: Erazahan Shrjazgest

Երազահան Շրջազգեստ

Երազում շրջազգեստ տեսնել նշանակում է  – Դեմդ թակարդ կայ լարուած:

Ժամանակակից Երազահան Շրջազգեստ

Երազում երկար շրջազգեստը խորհրդանշում է անսպասելիություն, կարճ շրջազգեստը հուշում է որ դուք նվեր կստանաք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *