erazahan shaqar

Երազահան Շաքար Ծախել

Երազահան Շաքար Ծախել

Ըստ Erazahan.infoերազում շաքար կամ շաքարավազ ծախել նշանակում է – Ունեցածդ վտանգի մեջ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.