Erazahan Nshandreq

Երազահան Նշանադրություն: Erazahan Nshandreq

Երազահան Նշանադրություն

Ըստ Erazahan.info – ի ունեցած աղբյուրի երազում նշանադրությունը նշանակում է – Կեղծ ուրախութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Նշանդրեք

Երազում տեսնել սեփական նշանադրությունը նշանակում է տհաճություն:

Չամուսնացածներին տեսնել երազում սեփական նշանադրությունը նշանակում է վեճեր, բաժանություն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *