Erazahan Net

Երազահան Նետ: Erazahan Net

Երազահան Նետ

Երազում նետ տեսնել ըստ Erazahan.info – ի ունեցած աղբյուրի, նշանակում է – Մերձավորներդ քեզ կը դավեն, զգուշացիր:

Ժամանակակից Երազահան Նետ

Թշնամիներ ունես, որ ամեն կերպ փորձում են վնասել քեզ, խոցել արժանապատվությունդ, քեզ պահել իրենց հսկողության տակ:

Բայց նրանց գործողությունները այնքան բացահայտ են, այնքան միօրինակ, որ ամեն անգամ վրիպեն պիտի, չկարողանալով որևէ լուրջ վնաս հասցնել քեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.