Երազահան Մեռելակառք

Երազահան Մեռելակառք

Երազում մեռելակառք տեսնել նշանակում է – Տարոս, շուտափոյտ անոր ետեվէն երթալը կամ ուրիշին ձերինին ետեվէն գալը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *