erazahan mec bnakaran

Երազահան Մեծ Բնակարան

Երազահան Մեծ Բնակարան

Եթե երազում տեսել եք մեծ բնակարան, ապա դա նշանակում է  – Ունայնամտութեան հետեվանքով թշուառութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.