Erazahan Spitakexenner

Երազահան Ճերմակեղեններ: Erazahan Spitakexenner

Երազահան Ճերմակեղեններ

Երազում սպիտակեղեններ տեսնել նշանակում է – Առատութիվն, հարստութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *