Erazahan Dzi

Երազահան Ձի: Erazahan Dzi

Երազահան Ձի

Երազում ձի տեսնել նշանակում է – Երջանկութիվն է:

Ժամանակակից Երազահան Ձի

Երազում ձի տեսնելը խիզախության, մեծարանքի և ծանր աշխատանքի նշան է։

Գեղեցիկ և վայելչակազմ ձի տեսնելը կանխատեսում է հաջողություն և հաղթանակ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *