Erazahan Heraxos

Երազահան Հեռախոս: Erazahan Heraxos

Երազահան Հեռախոս

Երազում հեռախոս տեսնել նշանակում է — Հեռավոր կամ մոտավոր լուրի մը նշան է:

ժամանակակից Երազահան Հեռախոս

Երազում հեռախոս տեսնելը նշանակում է անհանգստություն և անհաջողություն գործերում, որոնց հետ մեծ հույսեր էիք կապում։

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *