erazahan handipum barekami het

Երազահան Հանդիպում Բարեկամի Հետ

Երազահան Հանդիպում Բարեկամի Հետ

Երազում բարեկամի հանդիպել նշանակում է  – Վեճ ու կռիվ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *