erazahan hayr

Երազահան Հայր: Erazahan Hayr

Երազահան Հայր

Երազում հայր տեսնել նշանակում է – Սխալներդ սկսել են շատանալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *