Erazahan Haxtel

Երազահան Հաղթել: Erazahan Haxtel

Երազահան Հաղթել

Երազում հաղթելը երազանքների իրականացման և կարողություն ստանալու նշան է։

Սակայն եթե հաղթանակը անարդար կերպով եք ձեռք բերել, ապա կարող եք կորցնել այն, ինչ ձեռք եք բերել։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *