Erazahan kria

Երազահան Կրիա: Erazahan Kria

Երազահան Կրիա

Երազում կրիա տեսնելը համբերության, դանդաղ իրադարձության նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *