erazahan kmaxq

Երազահան Կմախք: Erazahan Kmaxq

Երազահան Կմախք

Երազում կմախք տեսնել նշանակում է – Ցավի եվ արգելքի վերացում:

Ժամանակակից Երազահան Կմախք

Երազում կմախք կամ գանգ տեսնելը նշանակում է անհաջողություն, գործերի կամ հարաբերությունների անհաջող ավարտ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *