erazahan kku

Երազահան Կկու: Erazahan Kku

Երազահան Կկու

Երազում ձայն հանող կկուն միայնության և դժբախտ ընտանեկան կյանքի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *