Երազահան Կերուխում

Երազահան Կերուխում Անող Մարդիկ

Երազահան Կերուխում Անող Մարդիկ

Երազում կերուխում անող մարդիք տեսնել նշանակում է – Ազգաբարութիվն անձնական պատուի եվ պաշտպանութեան:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *