Երազահան Կանկառ

Երազահան Կանկառ: Erazahan Kankar

Երազահան Կանկառ

Երազում կանկառ տեսնել նշանակում է – Չարիք մը պիտի գործես, որմէ բարիք պիտի ծնի:

Կանկառ – Ուտելի փշոտ բույս, արտիճուկ, գորտապաշար, մարեմխոտ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *