erazahan kax mard

Երազահան Կաղ Մարդ: Erazahan Kax Mard

Երազահան Կաղ Մարդ

Երազում կաղ մարդու տեսնել նշանակում է – Առեվտուրիդ ընդհատումն է եվ երբեմն ալ արագ գործառնութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Կաղ Մարդ

Երազում կաղ մարդու տեսնելը նշանակում է գործերի հետաձգում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *